Bežične mreže

Bežične komunikacije se razvijaju veoma dinamično, a to se ogleda u čestom uvođenju novih komunikacionih protokola, tehnologija i standarda.